Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

    • kjenne til ulike etiske teorier
    • vite hva et etisk dilemma er
    • kunne bruke etiske begreper og teorier i samtaler om etiske problemer og dilemmaer