Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC-BY-SA-4.0

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kunne beskrive sentrale kjennetegn på konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk
  • kunne bruke konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk til å diskutere aktuelle etiske problemstillinger
  • kunne diskutere styrker og svakheter ved konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk som etiske modeller.