Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Diskuter menneskets rolle i naturen

I denne debattoppgaven skal dere sette dere inn i andres tankegang gjennom å argumentere i tråd med et bestemt livssyn. Temaet er menneskets rolle i naturen.

Illustrasjon av fire personer som deltar i en skoledebatt. Illustrasjon.

Steg 1

Heng opp en plakat i hvert hjørne i klasserommet. Plakatene skal ha følgende tekst:

  • Plakat 1: kristen
  • Plakat 2: buddhist
  • Plakat 3: urfolk
  • Plakat 4: økosof

Steg 2

Elevene fordeler seg i like store grupper i hvert hjørne. Dere skal så ta stilling til følgende påstander:

  • Det bør fortsatt være lov å drive med pelsdyrnæring i Norge
  • Ingen bør få lov til å foreta mer enn en flyreise i året
  • Fisk og dyr bør ikke drepes for sportens skyld

Steg 3

Gruppene får 10 minutter til å forberede synspunkter og argumentasjon i tråd med det livssynet de skal representere.

Steg 4

Deretter kjøres debatt i 20 minutter. Lærer, eller en elev i klassen, er ordstyrer.

Steg 5

Ta en oppsummering til slutt. Hva var dere enige om? Hva var dere uenige om? Hvorfor var dere uenige?

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Etiske problemstillinger

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter