Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Spørsmål til filmen Mennesket og naturen

Se undervisningsfilmen om mennesket og naturen. Jobb så med spørsmåla nedenfor, først to og to i ca. ti minutter, deretter i plenum.

Mennesket og naturen

Diskuter disse spørsmålene to og to, og deretter i klassen:

 1. Stipendiat i filosofi, Sigurd Hverven, snakker om hva som truer klodens bærekraft. Hvilke problemer peker han på?
 2. Kunstneren Tore Reisch bruker kunsten sin til å skape en refleksjon om menneskets forhold til naturen. Han hevder at det som forårsaker at vi lever lite bæredyktig, er at vi nå har det så trygt og godt, og det ønsker vi ikke å gi slipp på. Diskuter dette utsagnet.
 3. Hverven diskuterer spørsmålet: Har naturen en egenverdi? Hva er det viktigste argumentet for å ta vare på naturen?

  • at alle arter er en viktig brikke i økosystemet?
  • at mennesker trenger naturen for å overleve?
  • at dyr også har følelser?
 4. Reisch peker på at vår største miljøtrussel er overbefolkning.

  • Diskuter, med utgangspunkt i etiske modeller, spørsmålet: Bør vi redusere befolkningsveksten for å redde miljøet?
 5. Er det galt å spise kjøtt? Begrunn svaret ditt.
 6. Hvilket ansvar har vi, du og jeg, for å sikre en bærekraftig utvikling, ifølge de tre som intervjues?
 7. Hva er samfunnets ansvar?
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken

Læringsressurser

Etiske problemstillinger

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter