Hopp til innhold

Oppgave

Det gode liv og jakten på lykken

For mange er det gode liv forbundet med tanken om et lykkelig liv. Men hva menes egentlig med lykke? Og må man være lykkelig for å ha det godt?

LK20

I dette klippet fra NRK-programmet Verdibørsen diskuterer filosofene Kaja Melsom, Espen Gamlund og Ole Martin Moen hva det vil si å være lykkelig. Utgangspunktet for samtalen er en artikkel om Maria Carey i kjendisbladet Se og Hør der hun uttrykker at hun er redd for at hun aldri vil bli lykkelig. Samtalen i Verdibørsen starter som en samtale om hvorfor mennesker som tilsynelatende har «alt», ikke opplever at de selv er lykkelige, og utvikler seg til en samtale om hva som kan gjøre livene våre til gode liv.

Refleksjonsoppgaver

Jobb deretter med følgende refleksjonsoppgaver, enten som diskusjon i plenum i klassen eller ved å skrive korte svar på spørsmålene alene eller to og to sammen.

  1. Hva menes med hedonismeparadokset? Finn argumenter som støtter opp om at lykken ikke er noe man finner ved aktivt å søke etter den.
  2. Hva legger du/dere i begrepet lykke?
  3. I programmet diskuteres sammenhengen mellom begrepene lykke og mening. Diskuter denne påstanden: Man kan være lykkelig selv om man ikke ser «meningen med livet», og man kan være ulykkelig selv om man ser en mening med det.
  4. I programmet kommer filosofene med noen argumenter for å avskaffe lykkebegrepet. Hvilke argumenter er det? Er du enig med dem?

Oppsummering

Ta utgangspunkt i dine egne ideer om «det gode liv», og sammenlign med de ulike synspunktene du nå har fått innblikk i. Skriv kort ned hvilket syn som stemmer best overens med ditt eget.

  • Tenker du at innsikt i det gode liv er veien å gå?
  • Tror du det gjelder å få realisert det fulle potensialet ditt?
  • Er det å få brukt evnene dine i et sosialt fellesskap?
  • Føler du at det er mest mulig nytelse som skal til?
  • Har du helt andre perspektiver?

Del tankene dine med en medelev.

Sist oppdatert 25.05.2022
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken

Læringsressurser

Etiske problemstillinger