Hopp til innhold

Religion og etikk (LK06)

Etikk

Hva er rett og galt? I etikken reflekterer vi over våre handlinger. Hvorfor er noen handlinger moralsk riktige og andre moralsk gale? Etikken kan hjelpe oss å utforske vanskelige moralske spørsmål.

Etiske problemstillinger

I dette emnet skal du utforske ulike etiske spørsmål. Bør vi forbedre mennesket gjennom genteknologi? Kan det i noen tilfeller være riktig å drepe? Hvordan skaper vi et godt samfunn? Hvor stort økologisk fotavtrykk kan vi mennesker tillate oss?

Læringsressurser

Etiske problemstillinger