Hopp til innhold

Religion og etikk (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Etikk

Hva er rett og galt? I etikken reflekterer vi over våre handlinger. Hvorfor er noen handlinger moralsk riktige og andre moralsk gale? Etikken kan hjelpe oss å utforske vanskelige moralske spørsmål.