Hopp til innhold

Oppgave

Konfutse – oppgaver

Kan vi bli bedre mennesker av å utføre ritualer? Er mennesket fra naturens side godt eller ondt? I disse oppgavene skal du utforske tankene til Konfutse og konfutsianismen.

Kvinne klemmer en liten gutt med sykkelhjelm. Foto.

Vi utvikler våre egenskaper gjennom våre relasjoner til andre, og den viktigste egenskapen vi kan utvikle er godhet eller medmenneskelighet (ren) ifølge Konfutse. Skriftegnet for "ren" består av de to symbolene "menneske" og "to". Godhet viser seg med andre ord i vår omsorg for et annet menneske. Vi må utvikle en følsomhet overfor andre, slik at vi kan gjøre det som er godt for dem og frambringe det beste i de rundt oss.

Velg to av de tre oppgavene.

Oppgave 1 – Konfutses dydsetikk

 1. Ifølge Konfutse er godhet eller medmenneskelighet den viktigste egenskapen vi burde utvikle hos oss selv. Er du enig eller uenig? Begrunn svaret.
 2. Ifølge Konfutse er dydene avhengig av våre roller og sosiale relasjoner.

  • Hvilke dyder mener du er aktuelle for disse relasjonene:

   • lærer – elev
   • foreldre – barn
   • venner
   • sjef – ansatt
  • Sammenlikn det du kom fram til med Konfutses dydsetikk. Er det noen likheter og forskjeller?
  • Ser du noen konflikter mellom Konfutses dydsetikk og demokratiske verdier som likhet og individuell frihet?
 3. Les artikkelen Aristoteles og sammenlign dydsetikken til Konfutse og Aristoteles. Hvilke likheter og forskjeller er det mellom dem?

Oppgave 2 – Ritualer

Ifølge Konfutse er ikke ritualer bare hellige handlinger som utføres i religiøse seremonier. Også dagligdagse vaner og rutiner er potensielle ritualer som kan hjelpe oss å bli bedre mennesker.

Generelt bilde av skoletoget 17.mai. Foto.

17. mai-feiringen i Norge følger et fast ritual. De fleste pynter seg og tar med seg norske flagg og symboler, og dagen følger et fast mønster med flaggheising, barnetog og 17. mai-taler. På hvilken måte kan en slik tradisjon gjøre oss til litt bedre mennesker?

Når vi følger sosiale konvensjoner, deltar i ritualer eller følger gamle tradisjoner, får vi gjerne en ny rolle. Vi later til en viss grad som vi er noen andre enn dem vi er til hverdags. Dette gjør at ritualene kan få oss til å oppdage og dyrke fram en ny og bedre side ved oss selv.

 1. Velg noen ritualer eller tradisjoner dere selv har vært med på og/eller bruk forslagene under. På hvilken måte kan utførelsen av disse ritualene gjøre deg til et litt bedre menneske?
  • håndhilsning
  • julenissen på julaften
  • bryllup
  • lystenning for de døde
  • 17. mai
  • familiemiddag
  • takke for maten
  • rekke opp hånden i timen
 2. Ifølge Konfutse er det virkningsløst å utføre et ritual hvis du ikke virkelig mener det du gjør og lever deg inn i rollen. Er du enig eller uenig i at rituelle handlinger, som å håndhilse, takke for maten eller gifte seg, er virkningsløse hvis en ikke utfører dem oppriktig?

Oppgave 3 – Er mennesket godt eller ondt?

 1. I dag mener mange at vi kan finne ut hvem vi er ved å lytte til følelsene våre. Diskuter om følelsene våre kan fortelle oss hvem vi er. Er følelsene våre upålitelige, eller kan de fortelle oss hvem vi er og hvordan vi burde handle?
 2. Ifølge den konfutsianske filosofen Mengzi er mennesket fra naturens side godt. Han begrunner dette med at alle mennesker ville redde et barn som holdt på å drukne i en brønn. Finn noen andre begrunnelser og eksempler på at mennesket er født godt.
 3. Ifølge den konfutsianske filosofen Xun Zi er mennesket fra naturens side egoistisk. Finn noen begrunnelser og konkrete eksempler som tyder på at mennesket er født egoistisk.
 4. Diskuter eksemplene og begrunnelsene dere kom fram til i spørsmål B og C opp mot hverandre. Er mennesket fra naturens side godt eller ondt? Begrunn svaret.
Sist oppdatert 26.10.2019
Skrevet av Karl Henrik Aanesen

Læringsressurser

Filosofiske problemstillinger