Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

    • kjenne til noen filosofers syn på kjønn og kjønnsroller
    • kunne diskutere disse synspunktene i lys av dagsaktuelle tema
    • forstå sammenhenger mellom kjønn, frihet og etikk