Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

  Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite hva “det ondes problem” går ut på
  • kunne forklare ulike løsninger på det ondes problem
  • kunne bruke fagbegreper og kunnskaper om religionene til å sammenlikne religionenes syn på problemet
  • vite hvordan temaet ondskap er blitt behandlet i filosofien
  • kunne bruke ulike perspektiver for å forsøke å forstå årsaker til ondskap