Hopp til innhold

UTGÅTT - Religion og etikk (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Filosofi

Ordet «filosofi» betyr kjærlighet til visdom. Filosofien stiller spørsmål om grunnleggende trekk ved livet og verden. Hva er frihet? Hvordan kan vi vite at noe er virkelig? Hva er et godt liv?