Hopp til innhold

Oppgave

Lykke

Finnes det et fasitsvar på hva lykke er? Jobb alene, i par og i gruppe for å undersøke saken.

LK20
Jente og gutt ler og bader i sprederen i hagen. Foto.

1 og 1

Hva er lykke?

Hvorfor er akkurat dette kjennetegnet på lykke? Begrunn svaret ditt

2 og 2

Diskuter det du har kommet fram til med sidemannen. Forsøk å finne argumenter både for og mot svaret ditt.

4 og 4

Diskuter i grupper. Forsøk å finne fram til noen felles kjennetegn på lykke. Diskuter til slutt om det er mulig å finne et felles svar på hva lykke er for alle mennesker på jorda?

Refleksjon

Hvorfor var denne oppgaven et eksempel på filosofi? Begrunn svaret.

Sist oppdatert 10.02.2022
Skrevet av Karl Henrik Aanesen

Læringsressurser

Hva er filosofi?