Hopp til innhold

Religion og etikk (LK06)

Religion og livssyn

I dette emnet lærer du om religioner og ikke-religiøse livssyn. Du blir kjent med de store verdensreligionene, men også med nyreligiøse bevegelser og livssynshumanisme. Emnet omhandler også grunnleggende spørsmål knyttet til religionenes rolle i samfunnet.

Humanismen

Humanismen setter mennesket i sentrum og har fokus på menneskets velferd og ukrenkelige verdi.

Læringsressurser

Humanismen

Fagstoff