Hopp til innhold

Oppgave

Lars Levi Læstadius og læstadianismen

Oppgaver om opprinnelsen til læstadianismen og hvordan den praktiseres i dag.

Altertavle i en samisk kirke i Jukkasjärvi i Sverige. Alteratvlen viser Læstadius som taler til folket for å få dem omvendt. Foto.

Altertavle i Jukkasjärvi. Maleriet viser Læstadius som taler til samene for å prøve å omvende dem.

Læstadianismen var en bevegelse med røtter i luthersk kristendom som oppsto rundt den svenske presten Lars Levi Læstadius (1800–1861). Læstadius kombinerte kristendommens budskap med gamle samiske forestillinger og nådde derfor lettere fram til den samiske delen av befolkningen enn det den tradisjonelle kirken gjorde.

Oppgave 1

I filmen Kautokeino-opprøret blir Læstadius framstilt på denne måten:

Studer filmklippet.

 1. Hva kjennetegner måten Læstadius forkynner på?
 2. Hva er en vekkelsesbevegelse?

Oppgave 2

Prekentekst av Lars Levi Læstadius:

Om lengselen etter en bedre verden (fra preken på 4. bededag 1856)

... Alle meiser, snøspurver og svaler, lovsyng om dere kan, for snart kommer vinterkulden over Nordens land! Da må svalene fly til det land hvor det ikke finnes kulde, til det land hvor solen står rett over hodet. De må flytte til en annen verden som ligger på andre siden av jorden. Der er det ikke mangel på mat så som her hvor svaleungene får gråte i sult når det er harde tider. Takk likevel til den store Skaper som har gitt dere liv!

Kilde: Læstadianismen – en tro på vandring

Studer tekstutdraget fra prekenen til Læstadius.

 1. På hvilken måte knytter Læstadius sin forkynnelse til den hverdagen den samiske befolkningen lever i?
 2. Hvilket budskap vil Læstadius formidle i denne teksten?

Oppgave 3

Læstadianismen spiller fremdeles en viktig rolle i kristenlivet i Nord-Norge, både blant samer, kvener og øvrige nordmenn. Studer noen av kildene nedenfor. Du kan også bruke andre kilder som du finner på Internett.

Kilder

 1. Forklar begrepet pietisme.
 2. Finn ut hvor mange tilhengere læstadianismen har i dag.
 3. Hva preger lære og ritualer i læstadianske menigheter i vår tid?
 4. Hvordan begrunner læstadianerne selv sin holdning til homofile og kvinnelige prester?
 5. Hvordan preger den religiøse tilhørigheten medlemmenes hverdagsliv?
 6. På grunn av indre konflikter er læstadianerne i dag delt i flere grupperinger. Hva kalles de, og hva består forskjellen i?

Oppgave 4

Den samiske kunstneren og artisten Mari Boine har mottatt en rekke priser. Hun er også utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sitt kunstneriske virke. I artikkelen i ukebladet Hjemmet forteller hun om oppveksten i et læstadiansk hjem og hvilket forhold hun har til tradisjonell samisk religion.

Marie Boine med runebomme på scenen sammen med bandet sitt. Foto.

Den samiske kunstneren Marie Boine vokste opp i en læstadiansk familie, men har hentet inn elementer fra tradisjonell samisk religion og kultur i musikken sin.

 1. Les artikkelen i ukebladet Hjemmet: Mari Boine ser tilbake – Musikken reddet livet mitt
 2. Lag deretter et lite portrett av artisten der du legger vekt på hvordan religionen har påvirket livet hennes og kunsten hennes. Finn bilder og musikk som illustrerer det du vil ha fram.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Samisk religion

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs