Hopp til innhold

Oppgave

Oppgaver om religion blant urfolk

Urfolks religioner har mange likhetspunkter. Du skal nå sette deg inn i noen sentrale begreper og sammenlikne tradisjonell samisk religion med religioner i andre nomadekulturer. I tillegg skal du lete etter fotavtrykk fra slike religioner i vår egen tid.

En påle med utskjærte figurer. I bakgrunnen et landskap med skog og fjell. Foto.

En totempåle (totempæl) er en stokk med utskjærte figurer, ofte dyrefigurer. Totemet signaliserer et spesielt slektskap mellom en gruppe mennesker og dyr som tillegges særlige egenskaper. Totempåler forekommer blant urfolk i Nord-Amerika, men også blant urfolk andre steder i verden.

Oppgave 1

I tekster om urfolks religion er det noen begreper som ofte dukker opp:

 • animisme
 • sjaman/noaide
 • runebomme/-tromme
 • ofring
 • totemisme
 • skytsånd/hjelpeånd

Forklar disse begrepene for en medelev.

Oppgave 2

I alle de fire universene i samisk mytologi fantes det guder som utøvde makt over universet sitt, men som også hadde innflytelse på de tre andre universene. Forklar hvilke områder disse gudene rådde over. Søk deretter på nettet for å finne guder med tilsvarende funksjon i andre religioner.

Bruk gjerne et skjema som dette til å registrere det du finner ut:

Navn på samisk gudFunksjon/områdeTilsvarende guder
Beaiviforklarende tekstbeskrivende tekst
Dearpmisforklarende tekstbeskrivende tekst
Leaibolmmáiforklarende tekstbeskrivende tekst
Máttaráhkkáforklarende tekstbeskrivende tekst
Sáráhkkáforklarende tekstbeskrivende tekst
Uksáhkkáforklarende tekstbeskrivende tekst

Oppgave 3

Jobb i mindre grupper i klassen. Søk på nettet etter mer informasjon om tradisjonell religion blant urbefolkningen i Nord-Amerika, Sør-Amerika, Sibir og Tibet.

 • Hver gruppe velger ett område som gruppen vil fordype seg i.
 • Sett dere godt inn i den informasjonen dere finner, og husk å vurdere informasjonen kildekritisk.
 • Se spesielt etter likhetstrekk med tradisjonell samisk religion.
 • Presenter kort det dere har funnet ut, for resten av klassen. Bruk gjerne visuelle hjelpemidler.
En sirkel med tråder i spindelvev og fjær som blafrer i vinden. Foto.

De eldste drømmefangerne vi kjenner til, ble laget av ojibwa-stammen i Nord-Amerika. Men drømmefangere finnes også i mange moderne hjem. Sirkelen skal være et symbol på menneskets livsløp. Onde krefter ønsker å ødelegge harmonien i den naturen mennesket er en del av. Drømmefangerens oppgave er å fange opp vonde drømmer forårsaket av onde krefter.

Oppgave 4

Diskuter følgende i klassen:

 • Drømmefangere er ett eksempel på hvordan gjenstander og forestillinger fra urfolks religion preger moderne tankemønstre. Hvilke grunner kan det være til at elementer fra urfolks religioner blir populære i vår moderne kultur?
Sist faglig oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Samisk religion

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs