Hopp til innhold

Oppgave

Veiviseren, en film bygd på samiske myter

Filmen Veiviseren gir et innblikk i sentrale verdier i samisk kultur og religion, der mennesket inngår i et større fellesskap som omfatter alt som lever og gror.

I filmen Veiviseren (Ofelaš) fra 1987 tar manusforfatter og regissør Nils Gaup utgangspunkt i et gammelt samisk sagn fra 1200-tallet. En same blir tatt til fange av en karelsk røverbande (tsjudene). Valget står mellom å bli drept eller å forråde sitt eget folk. Men den samiske veiviseren klarer med kløkt å lede angriperne utfor et stup. Slik redder han folket sitt fra ytre fiender som vil plyndre og drepe dem.

I den samiske folketradisjonen ble den religiøse lederen, noai´di eller noaide på norsk, tillagt magiske evner. En noaide var en veiviser for den gruppa han var leder for. I filmen er det i utgangspunktet karakteren Raste som har rollen som veiviser. Etter hvert blir oppgaven overført til unggutten Aigin, som blir satt på den største av alle prøver ved at han blir stilt overfor valget mellom å redde seg selv eller ofre livet for de andre.

Samarbeidsoppgave

Se filmen hjemme eller på skolen. Jobb deretter sammen to og to med disse spørsmålene:

  1. Beskriv scener i filmen som viser hvilke magiske evner noaiden (veiviseren) Raste har, og hvordan disse evnene brukes til det beste for gruppa.
  2. I filmen møter vi flere ville dyr som har en viktig rolle i samenes liv: bjørn, ravn og reinokse. Hvilke egenskaper tillegges disse dyrene i filmfortellingen?
  3. Hvordan ser en runebomme ut? Hva ble den brukt til? Hvilken rolle spiller runebommen i filmen?
  4. Hvilke verdier står sentralt i den samiske kulturen som skildres i filmen?
  5. Hva forteller tittelen «Veiviseren» om innholdet i filmen?
Sist faglig oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Samisk religion

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs