Hopp til innhold

Oppgave

Fordypning: Religion og kjønn

Når man skal fordype seg i et så stort tema som kjønn og religion, er det viktig at man bestemmer seg for nøyaktig hva man skal fordype seg i – og hvordan man skal jobbe med det.

Tre unge personer sitter rundt et bord og arbeider. På bordet er det pc-er, bøker og notatblokker. Én noterer, én ser på mobiltelefonen, og én leser i ei bok. Foto.

Tips til fordypning

Tema

Siden det finnes så stort mangfold innad i religionene, er det lurt å snevre inn problemstillingen din når du skal fordype deg. For det første må du bestemme deg for hvilken side ved temaet kjønn og religion du vil utforske. Her er det mange muligheter:

 • Hvilke roller har kvinner og menn i familien og samfunnet?
 • Hvilke muligheter har kvinner til å innta religiøse lederroller (for eksempel som prest)?
 • Er det ulike regler for kvinner og menn, og hvordan blir disse reglene begrunnet? (for eksempel tildekking)
 • På hvilke måter er kvinner og menn forskjellige? Har de for eksempel ulike egenskaper og evner?

Arbeidsmåte

Deretter må du bestemme deg for hvordan du skal jobbe med dette temaet. Dette kan gjøres på flere måter:

 • Ta for deg det som står i de hellige tekstene.
 • Ta for deg det offisielle synet i en bestemt religiøs retning.
 • Ta for deg ett konkret personlig syn på saken.
 • Ta for deg hvordan religion blir brukt til å forsvare og underbygge et bestemt syn på kjønn og kjønnsroller.

Sammenlikning

Alle disse punktene kan også være utgangspunkt for sammenlikning. Du kan for eksempel sammenlikne hva Koranen og Bibelen sier om kvinnens rolle i familien, eller du kan undersøke hvordan religion blir brukt for å underbygge og forsvare likestilling mellom kjønnene i buddhismen og hinduismen. Det er også mulig å sammenlikne samme tradisjon på to ulike tidspunkter og undersøke hvordan og hvorfor synet på kjønn har endret seg over tid.

Oppgave

 • Velg deg et tema og finn ut hvordan du vil jobbe med temaet. Listene over kan være til hjelp.
 • Formuler en problemstilling ut fra temaet og arbeidsmåten du har valgt.
 • Finn relevante kilder.
 • Lag en presentasjon eller skriv en tekst der du drøfter problemstillingen.
Sist faglig oppdatert 19.12.2019
Skrevet av Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressurser

Religionskunnskap

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter