Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Fordypningsoppgave – Sammenlikning av religioner

Til denne oppgaven vil det være nyttig å bruke Ninian Smarts syv religionsdimensjoner. Oppgaven kan brukes til vurdering.

Mål

Du skal sammenlikne kristendommen med buddhisme og/eller islam med utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling. Problemstillingen skal dreie seg om ett eller flere av følgende temaer:

 • gudetro
 • menneskesyn
 • frelse / frigjøring
 • verdensbilde
 • myter
 • ritualer
 • opplevelser
 • etikk
 • sosial organisering
 • kunst og materielle uttrykk

Les mer om Ninian Smarts syv religionsdimensjoner.

Omfang

Du kan presentere oppgaven på to måter:

 1. skriftlig (maks 2000 ord)
 2. muntlig (maks 15 minutter)

Krav til kildebruk

Du skal underbygge påstandene ved å bruke både de religiøse tekstene og moderne/nyere kilder.

Les mer om bruk av kilder til religioner og livssyn.

Forslag til disposisjon

Disposisjonen vil variere etter hvilken problemstilling dere har valgt, men dette kan være et utgangspunkt for mange:

 • Innledning
  • Introduksjon til temaet
  • Utdyping av problemstilling
  • Begrunnelse for valg av problemstilling
  • Litt om hvordan du vil jobbe for å finne svar på problemstillingen
 • Hoveddel
  • Gjennomgang av forskjeller og likheter. Begynn med det mest grunnleggende
  • Drøft om de er grunnleggende like eller ulike
  • Trekk inn ulike kilder for å underbygge påstandene og forklare hvorfor de er like/ulike
  • Vis sammenhenger med andre sider av religionen
 • Avslutning
  • Oppsummer og svar på problemstillingen
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressurser

Religionskunnskap

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale

 • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriale.