Hopp til innhold

Oppgave

Religioner og religiøsitet

Hvordan oppsto det fenomenet vi kaller religion, og hvordan kan man studere religioner og religiøsitet?

Diskuter følgende med en medelev:

  1. Hvordan og hvorfor oppsto religion?
  2. Har religion alltid eksistert?
  3. Kan vi lære noe om religionenes opprinnelse ved å undersøke religiøsitet i for eksempel et jeger-/sankersamfunn i Amazonas?
  4. Det å undersøke religion og det å undersøke religiøsitet er to forskjellige ting. Hva går forskjellen ut på?
  5. Hvordan vil dere gå fram i de to ulike tilfellene?
  6. Bør vi slutte å bruke begreper som «religion» og «verdensreligioner», eller er dette fremdeles nyttige begreper?
  7. Hva er i tilfellet alternativet?
Sist faglig oppdatert 28.01.2022
Skrevet av Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressurser

Religionskunnskap

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter