Hopp til innhold

Religion og etikk (LK06)

Religion og livssyn

I dette emnet lærer du om religioner og ikke-religiøse livssyn. Du blir kjent med de store verdensreligionene, men også med nyreligiøse bevegelser og livssynshumanisme. Emnet omhandler også grunnleggende spørsmål knyttet til religionenes rolle i samfunnet.

Religionskunnskap

Dette emnet handler om religionskunnskap og religionskritikk. Hva er egentlig religion? Hvordan kan vi klassifisere religioner? Og hvordan har de ulike religionene vi kjenner til i dag, oppstått og utviklet seg?

Læringsressurser

Religionskunnskap

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale

  • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriale.