Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Oppgave

Forholdet til Gud

I jødedommen er forholdet til Gud helt sentralt. Hva tenker en buddhist om Gud? Jael og Nhu snakker sammen om dette og andre store spørsmål i en løvhytte under den jødiske løvhyttefesten sukkot.

Før du ser videoen

Hva tenker du er de største forskjellene mellom jødedommen og buddhismen?

Etter at du har sett videoen

  1. Hvilke likheter og ulikheter ser du i Jael og Nhus syn på:
    • Gud
    • gode og dårlige handlinger
    • tilgivelse
  2. Hvordan kan du bruke det du vet om synet på Gud i jødedommen og buddhismen til å forklare ulikheter i de to religionene når det gjelder synet på gode og dårlige handlinger og tilgivelse?
  3. For jøder er det viktig å vise respekt og takknemlighet overfor Gud. Hvilke eksempler på dette kunne du høre om i videoen? Kan du komme på liknende eksempler i andre religioner?
  4. Buddhister tror ikke på noen dømmende gud som har skapt og hersker over verden verden. Dette blir ofte brukt som argument for påstanden om at buddhismen ikke er en religion. Er det noe i det Nhu forteller i videoen som gjør at du allikevel vil anse henne som religiøs?
Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Eivind Sehested Zakariassen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Buddhismen

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs