Hopp til innhold

Oppgave

Analyse av hajj: Finn dimensjonene!

Ninan Smarts dimensjoner kan være nyttige når man skal analysere ritualer. Se filmen "Fra Vålerenga til Mekka" og gjør oppgavene under. Let på nettet hvis du trenger mer informasjon om pilegrimsreisen hajj.

LK20

Les Ninian Smarts syv religionsdimensjoner før du ser filmen og gjør oppgavene.

Undersøk de ulike ritualene som inngår i pilegrimsreisen hajj. Gi minst to eksempler på følgende:

  1. Ritualer som bygger på myter (fortellinger fra de hellige skriftene)
  2. Ritualer som sier noe om islams lære (gudetro, verdensbilde, menneskesyn eller frelse)
  3. Ritualer som sier noe om etikk (hva som er rett og galt, eller godt og ondt)
  4. Materielle/estetiske uttrykk som vises i ritualene (bygninger, gjenstander, musikk, kunst)
  5. Den sosiale dimensjonen i ritualene (fellesskap, sosial organisering, sosiale roller, kjønn)
  6. Opplevelsesdimensjonen i ritualene (nærhet til eller kontakt med Gud, åndelig utvikling)
Sist oppdatert 01.02.2022
Skrevet av Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressurser

Islam