Hopp til innhold

UTGÅTT - Religion og etikk (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Religion og livssyn

I dette emnet lærer du om religioner og ikke-religiøse livssyn. Du blir kjent med de store verdensreligionene, men også med nyreligiøse bevegelser og livssynshumanisme. Emnet omhandler også grunnleggende spørsmål knyttet til religionenes rolle i samfunnet.

Islam

Islam er den nest største og den yngste av de store verdensreligionene. Religionen er dominerende i Midtøsten og deler av Asia, men har også sterkt fotfeste i Nord-Afrika. Muslimene tror på én gud, Allah, og at Muhammad var hans profet.

Læringsressurser

Islam