Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Utviklingshemming

Utviklingshemming eller psykisk utviklingshemming er en betegnelse på medfødt eller tidlig ervervet kognitiv svikt. Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) bruker nå konsekvent betegnelsen ”utviklingshemmet” for å unngå misforståelser og sammenblanding med psykiske sykdommer.

Jente med Downs syndrom står bak et tre. Foto.

Utviklingshemming er en samlebetegnelse for en rekke ulike tilstander eller diagnoser. Felles kjennetegn er at evnen til å lære og til å klare seg i samfunnet, er mer eller mindre redusert.

Kognitiv svikt fører til at funksjoner som tenking, oppmerksomhet, hukommelse, læring og språkforståelse er redusert.

Diagnostiske kriterier

Det er tre diagnostiske kriterier for å kunne gi den medisinske diagnosen psykisk utviklingshemmet:

 • redusert mental funksjon
 • mangelfull tilpasning
 • tilstanden har vist seg før personen har fylt 18 år

Klassifisering

Innen medisinen er det nå vanlig å klassifisere psykisk utviklingshemning i fire kategorier:

 • lett
 • moderat
 • alvorlig
 • dyp

Årsaker

Utviklingshemning kan ha mange årsaker:

 • kromosomfeil
 • stoffskiftesykdommer
 • infeksjoner og sykdommer som røde hunder under svangerskapet
 • fødselsskader som f.eks. for tidlig fødsel og lav fødselsvekt
 • etter fødselen kan det være skader i forbindelse med sykdommer som hjernehinnebetennelse, hjernebetennelse eller skader ved ulykker
Gutt med Downs syndrom spiller brettspill. Foto.

Lettere utviklingshemming

Mennesker med en lettere utviklingshemming vil trenge lengre tid til å lære og å utvikle ulike funksjoner. De vil ha problemer med abstrakte begreper og å sette seg inn i hvordan andre tenker. De vil kunne lære å lese, skrive og enkel regning, men oppgaver der mange faktorer spiller sammen, vil være vanskelig å takle. De skiller seg ikke mye fra andre personer forutsatt at de blir møtt med forståelse.

Moderat utviklingshemming

Mennesker med en moderat utviklingshemming vil ha vanskeligheter med å generalisere. De er avhengige av det konkrete. De kan teknisk lære å lese, men tolkningen av det de leser, kan være vanskelig. De forstår sitt nærmiljø ut fra egne erfaringer og konkrete opplevelser, men tid kan være vanskelig å forstå.

Utfordringer til deg

 1. Hva er utviklingshemming?
 2. Hvilke tre diagnostiske kriterier finnes for å kunne si at et menneske er psykisk utviklingshemmet? Drøft hva kriteriene betyr.
 3. Nevn noen årsaker til utviklingshemming.
 4. Hva må du som fagarbeider ta hensyn til når du skal kommunisere med brukere som har en utviklingshemming?
Sist oppdatert 26.03.2020
Skrevet av Helene Holand

Læringsressurser

Ulike forutsetninger for utvikling