Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kommunikasjon og nedsatt funksjonsevne

Dersom du skal jobbe med eller sammen med mennesker som har spesielle problemer knyttet til kommunikasjon, må du skaffe deg informasjon om de problemene vedkommende har, slik at dere kan kommunisere så godt som mulig.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Voksen og to barn kommuniserer med tegnspråk. Foto.

Noen av filmene på denne siden handler om eldre, men de inneholder mye som er viktig for kommunikasjon med mennesker i andre aldersgrupper.

 1. Kommunikasjon i kassa

  Se filmen Kommunikasjon i kassa

  • Hva forteller denne filmen om
   – hva gutten tenkte før han fikk jobb
   – hvilke hjelpemidler som kan gjøre jobben lettere
   – å gi døve muligheter i arbeidslivet
  • Hvorfor er det viktig at også mennesker med nedsatt funksjonsevne får ta del i arbeidslivet?
  • Hva kreves det av arbeidstakeren dersom han eller hun skal ha jobb?
   Hvilken innstilling må hun eller han ha til egen funksjonsnedsettelse/døvhet?
  • Prøv dere i rollespill der én er døv og den andre ikke er det. Før en samtale om noe dere er opptatt av.
 2. Sansehage

  Se filmen Sansehage

  • Hvilken betydning har sanger du lærer i barndommen, for livet ditt senere – for eksempel dersom du blir dement?
  • Kan du overføre noe av det du ser i denne filmen, til arbeidet med barn og unge?
  • Hvordan virker fysisk aktivitet her? Gjelder det i andre sammenhenger?
  • Hvordan kan du bruke en sansehage i arbeidet med barn og unge – både de med og de uten funksjonsnedsettelser?
  • Forklar begrepet "helsefremmende".
  • Hvilken betydning har mestring?
 3. Musikkterapi

  Se filmen Musikkterapi

  • I denne filmen møter du voksne personer som har musikkterapi. Tror du deler av dette kan brukes til barn og unge?
  • Hvordan kan du bruke musikk når du jobber med barn og bevegelser?
  • Hvordan kan musikk brukes i arbeid med autister og mennesker med psykiske problemer?
  • Hvordan kan sanger og musikk man lærte og likte da man var barn eller ungdom, ha betydning når man blir eldre?
  • Hvordan kan du bruke musikk i arbeidet med barn og unge?
  • En av damene her sier at musikk er bra for humøret. Finn ut hva barn mener om dette.
  • Hvordan tror du at musikk kan brukes som en nøkkel til mestring også blant barn og unge?
 4. Per Olav prøver seg som blind

  Se filmen Per Olav prøver seg som blind

  • Skriv et sammendrag fra filmen.
  • Hva forteller filmen om hvordan det er for blinde å delta i gymtimene?
  • Jenta i filmen sier noe om hva hun tror er forskjellen på å være født blind og det å bli blind senere. Hva sier hun?
  • Spør kroppsøvingslæreren din om du kan få prøve noen av de øvelsene du ser her. Hvilke erfaringer gjør du deg?
  • Hvorfor er det ekstra viktig for blinde å stole på andre?
  • Hva lærer du om øyet og det å være blind ved å se filmen?
  • Hva vil det si at en person er fargeblind?
  • Hva er punktskrift?
 5. Tegn til tale

  Se filmen Tegn til tale

  • Hva er tegn til tale?
  • Hvorfor brukes tegn til tale?
  • Søk på nettet og se hva du kan finne om tegn til tale.
  • Hva er lommetegn?
  • Hva krever bruken av tegn til tale av deg som fagarbeider?
  • Hvorfor er det viktig at alle barn får uttrykke seg?
 6. Tilrettelegging for læring med hørselshemning

  Se filmen Tilrettelegging for lærling med hørselshemning

  • Hva forteller filmen om det at tolker kan faguttrykk?
  • Hvor viktig tror du tolken er?
  • Hva må kollegaen tenke på når han bruker tolken?
 7. Forsinket språkutvikling

  Se filmen Forsinket språkutvikling

  • Hvordan kan du vite at et barn har et språkproblem?
  • Hvilken grov hovedregel kan det være lurt å ha i bakhodet når man vurderer språket til barna ved to- og treårsalderen?
  • Hva er spesifikke språkproblemer?
  • Hvorfor er det viktig å få hjelp så tidlig som mulig når barn har språkproblemer?
  • Hva er et språkbad?
 8. Tilrettelegging i klasserommet for elev med hørselshemning

  Se filmen Tilrettelegging i klasserommet for elev med hørselshemning

  • Her hører du om en oppfinnelse som gjør det mulig for gutten å høre – forklar hva dette er.
  • Hvordan tilrettelegger læreren/ skolen for opplæringen her?
  • Hva forteller foreldrene om de valgene de har tatt?
  • Her hører du om kommuneøkonomi og at tilrettelegging koster penger. Hvilke tanker gjør du deg om dette?
Sist oppdatert 27.03.2020
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Ulike forutsetninger for utvikling