Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Eriksons utviklingsmodell

I denne e-forelesningen kan du lære om Erik Eriksons modell for psykososial utvikling fra fødsel til død.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Sist oppdatert 24.03.2020
Skrevet av Vigdis Haugan
Rettighetshaver: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen

Læringsressurser

Utvikling hele livet