Hopp til innhold

Fagartikkel

Behov

Ordet behov viser til noe vi trenger. Mat og drikke er livsnødvendige og svært viktige for menneskets vekst og utvikling. De er eksempel på grunnleggende behov som det er viktig å få dekket. Andre behov er mindre viktige.

LK20LK06
Nyfødt gutt som sover. Foto.

Det finnes en mengde ulike måter å forklare behov på. Et eksempel kan være at når vi er sultne, trenger vi mat ellers blir vi slappe og uopplagte. Et annet eksempel kan være at en liten baby trenger å sove mye for å greie å ta inn alle nye lyder og inntrykk. De ulike behovene kan oppstå til forskjellige tider på dagen, men det som kjennetegner dem, er at vi trenger dem.

Maslows behovspyramide

Abraham Maslow var en amerikansk psykolog som er mest kjent for sin teori om menneskers grunnleggende behov. Han mente at behovene må oppfylles nedenfra i pyramiden. Når de fysiske behovene er dekt, begynner vi å søke mot andre behov, og vi motiveres til å få disse dekt.

Maslows behovspyramide. Illustrasjon.

Maslow delte de grunnleggende behovene inn i fem hovedgrupper:

 1. fysiske behov
 2. behov for sikkerhet
 3. sosiale behov
 4. behov for aktelse
 5. behov for selvrealisering

Utfordringer til deg

 1. For bedre å kunne forstå hva Maslow mente med behovspyramiden, kan du prøve å tenke på dine egne behov. Tenk igjennom hva som påvirker din kropp, og hva som må til for at du skal føle deg tilfreds.
 2. Hvilke behov må være dekket hos deg for at du skal kunne klatre i Maslows behovspyramide?
 3. Tegn og forklar Maslows behovspyramide.Hva er et behov? Begrunn svaret.
 4. Lag en liste over dine behov. Tenk deg at du skal tilbringe et år på en øde øy. Hva må du ha tilgang til eller ha med deg til øya? Del dine behov inn i tre grupper: livsnødvendige, nødvendige og slikt jeg bare må ha. Hvor i Maslows behovspyramide vil du plassere de ulike behovene du har?
 5. Mange vil si at de må ha mobiltelfon og datamaskin. Dette er behov som ikke fantes for 50 år siden. Hvordan har disse behovene oppstått? Drøft svaret ditt.
 6. Tenk deg at du skal begynne på en ny arbeidsplass. Bruk Maslow til å forklare hvilke behov du har i forbindelse med arbeid.
Ung mann speiler seg. Foto.
Sist oppdatert 30.01.2018
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid, Guri Bente Hårberg, Trine Merethe Paulsen og Hege Nikolaisen

Læringsressurser

Grunnleggende behov

Fagstoff