Hopp til innhold

Fagartikkel

Fordommer og «vi og de andre»

Det er ikke lett for de som har bodd i Norge hele sitt liv, å sette seg inn i situasjonen for mange innvandrere. Det er nok spesielt vanskelig å forstå det flyktningene har opplevd. Vi vet ikke nok.

LK20LK06
Eldre par håndhilser over et tennisnett. Foto.

Likevel kan vi tenke oss til at det ikke kan være lett å leve i et samfunn der viktige normer og verdier er nokså forskjellige fra dem en tidligere har lært er de eneste rette.

Kultursjokk

Innvandrerungdom får sjokk når de møter norske ungdommers drikkevaner og norske ungdommers syn på sex. Innvandrere undres over vårt kjønnsrollemønster og at så mange bryr seg så lite om religiøse spørsmål, og de kjenner ikke de demokratiske idealene vi smykker oss med.

Mange er tvert imot vant til samfunn der det er store maktforskjeller i familien, i nærmiljøet og i storsamfunnet. Derfor er det nærmest utenkelig i mange samfunn at elevene er på fornavn med lærerne!

Livsstil og omgangsformer kan med andre ord være ganske annerledes enn det de er vant med. Og når en så heller ikke kjenner kroppsspråket eller tale- og skriftspråket, må vanskelighetene bli store. Møtet med det norske samfunnet kan alt i alt fortone seg som et kultursjokk.

Fordommer og usikkerhet

Kanskje kjenner mange innvandrere seg som inntrengere som føler at de bør stå med lua i hånden og ydmykt ta imot det de kan få. Intervjuundersøkelser og annen forskning viser at en del innvandrere fra fremmede kulturer opplever at de blir diskriminert av nordmenn:

  • Mange får ikke arbeid de er godt kvalifisert for. Mange innvandrere med svært høy utdanning opplever at det er fordomsfulle norske arbeidsgivere som lar være å ansette dem. Disse fordommene gjelder innvandrernes hudfarge og kultur. Alt i alt er arbeidsløsheten blant innvandrere mye høyere enn blant nordmenn.
  • De hevder også at deres bakgrunn er en grunn til at det er vanskelig for dem å få et sted å bo.
  • Noen barn opplever mobbing på grunn av hudfargen.

Små og mer eller mindre godt organiserte grupper i Norge oppfordrer til kamp mot fremmedkulturelle innvandrere for å kunne holde Norge «rent». De påstår at late innvandrere snylter på nordmennene ved at de lever på trygder som er betalt inn av oss skattebetalere, de forgifter vår kultur og ødelegger vårt demokrati. Noen av disse gruppene er tydelig inspirert av de nazistiske såkalte raseteoriene til Hitler og hans tilhengere.

Noen av oss er altså usikre i møtet med innvandrere. Andre viser tegn til frykt, og atter andre uttrykker hat mot dem. Hvilke konsekvenser kan dette få?

Utfordringer til deg

  1. Hva er fordommer?
  2. Hvorfor har vi fordommer?
  3. Hva kan vi gjøre for å kvitte oss med fordommer?
  4. Hvilke fordommer har du?
  5. Hvilke problemer kan fordommer skape for deg i din yrkesutøvelse?
Sist oppdatert 03.03.2017
Skrevet av Erik Sølvberg
Rettighetshaver: Fagbokforlaget

Læringsressurser

Sosial og kulturell kompetanse