Hopp til innhold

Fagartikkel

Arbeid i et flerkulturelt samfunn

I løpet av noen tiår har Norge blitt et flerkulturelt samfunn, og dette vil påvirke din framtidige yrkesutøvelse på flere måter.

LK20LK06
En gruppe ungdommer som ligger på en plen. Foto.

Respekt for andres kultur

Kvinne med hijab bruker mobiltelefon. Foto.

Hijab betyr mye for de som bruker det.

Mennesker som kommer fra andre kulturer, har ofte et annet språk, andre matskikker, bruker andre klær, og har kanskje en annen religion enn vi har. Innvandring gir oss mange muligheter, men også noen utfordringer. Kulturen er viktig for identiteten vår, og den påvirker verdiene våre. Som yrkesutøver må du ta hensyn til andres verdier. Å leve i et flerkulturelt samfunn stiller krav til samhandling og respekt, slik at de som har flyttet til Norge, blir integrert i samfunnet.

Høytider, mat og andre kulturer

De fleste religioner har egne fester, høytider og seremonier. For å ivareta brukere fra andre kulturer må du kjenne til hvilke markeringer de er vant til. Antirasistisk senter lager hvert år en kalender der merkedager for mange ulike religioner og kulturer er avmerket. Denne vil kunne være et godt hjelpemiddel.

Blir vi åpnere?

Mange hevder at vi blir åpnere av å bo i et flerkulturelt Norge ettersom vi omgås og lærer av mennesker som er åpnere enn det mange nordmenn er. Vi lærer oss at vi ikke trenger å være så reserverte mot fremmende mennesker. I mange av yrkene innen omsorg-, helse- og sosialsektoren kan vi se at mennesker som i utgangspunktet er reserverte overfor mennesker fra andre kulturer, fort lærer seg å sette pris på den jobben de gjør, kanskje nettopp på grunn av den nærheten og varmen de viser når de utøver jobben sin.

Utfordring til deg

  1. Skriv en tekst om hvilke muligheter det gir å arbeide i et flerkulturelt samfunn.
Sist oppdatert 14.11.2018
Skrevet av Trine Merethe Paulsen, Guri Bente Hårberg og Kjell Arne Standal

Læringsressurser

Sosial og kulturell kompetanse