Hopp til innhold

Film og filmklipp

Møte med ulike kulturer

Kommunikasjon med mennesker fra ulike kulturer er en sentral oppgave for fagarbeidere innen helse- og oppvekstsektoren. I denne filmen lærer du om hvordan ulike yrkesgrupper på et sykehus jobber for å sikre et helhetlig og faglig godt tilbud til pasienter med ulik kulturell bakgrunn.

LK20LK06
Sist oppdatert 23.09.2019
Skrevet av Vigdis Haugan

Læringsressurser

Sosial og kulturell kompetanse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?