Hopp til innhold

Produksjon og historiefortelling (IM-IKM vg1)

Regelverk og etikk

Vi som arbeider innen IT eller media, må være profesjonelle og følge gjeldende lovverk og bransjens etiske normer. Vi har våre egne rettigheter, men også plikter vi må følge. Det er mye å holde orden på. Heldigvis er det mange tilgjengelige ressurser som kan hjelpe oss å forstå lovverket og normene.

Læringsressurser

Regelverk og etikk

Regelverk og etisk refleksjon

Du skal bruke og kjenne til bransjefaglige metoder, regelverk og utøve etisk refleksjon når du lager egne produksjoner. Her finner du ressurser med sentrale regelverk og lærer mer om normer og etikk som er relevante i medieproduksjon.

Læringsressurser

Regelverk og etisk refleksjon