Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hvilke medier skal du velge?

Målgruppen, budskapet og målet med en kampanje påvirker valget av medium. Alle medier har sine spesielle egenskaper – eller sterke og svake sider, om du vil – som du må vurdere og ta hensyn til.

Person som taster på mobiltelefon. Foto.

Disse egenskapene kan grupperes i følgende kategorier:

  • distribusjonsegenskaper
  • presentasjonsegenskaper
  • økonomiske egenskaper

Distribusjonsegenskaper

Distribusjonsegenskaper kan defineres som mediets evne til å formidle/spre/distribuere budskapet til målgruppen. Hvor godt klarer mediet å nå målgruppen? Hvis målgruppen er pensjonister, er kanskje sosiale medier ikke de rette mediene å bruke. Mange pensjonister bruker ikke disse mediene og er kanskje lettere å treffe gjennom tradisjonelle annonser i lokalavisen og i magasiner for eldre. Det motsatte er tilfellet hvis du ønsker å nå tenåringer. Sosiale medier er da et selvskrevet valg.

Presentasjonsegenskaper

Presentasjonsegenskaper sier noe om mediets evne til å presentere budskapet for målgruppen.

Sosiale medier som Facebook og Twitter har bare mulighet til å presentere et tekstbudskap, uten overskrift, men med bilde eller video, mens SMS-meldinger bare har mulighet til å presentere tekst. En tradisjonell annonse i et trykt magasin gjør det mulig med både tekst og bilde, mens en bannerannonse ofte tar deg videre til en hjemmeside med mer informasjon.

Økonomiske egenskaper

Det er umulig å velge medium uten å ta hensyn til kostnadene. Her må du ikke bare tenke på kostnadene for å benytte et bestemt medium, for eksempel vg.no, men også kostnadene knyttet til å produsere det nødvendige mediemateriellet.

Skal du for eksempel inkludere en video i et Facebook-innlegg, samtidig som du legger videoen ut på YouTube, må videoen produseres. Det er ikke alltid gratis. Du må se de totale mediekostnadene i sammenheng med de forventede inntektene av kampanjen for å kunne vurdere om tiltaket er lønnsomt.

Forventede inntekter

– Forventede kostnader

= Forventet lønnsomhet

Se for deg at du som reiselivsmedarbeider får ansvaret for å lage en kampanje for hotellet du jobber på. Målet er å få flere småbarnsforeldre (målgruppe) som kunder, og hotellet tilbyr gratis overnatting for barn under 12 år en kort periode (budskapet). Du har et stramt budsjett. Hvilke medier velger du å benytte for å formidle budskapet ditt?

Sist oppdatert 22.11.2017
Skrevet av Kjetil Sander

Læringsressurser

Skriftlig informasjon og materiell

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter