Hopp til innhold

Fagartikkel

Støy

Når vi sender ut et markedsføringsbudskap, er det alltid en viss risiko for at budskapet ikke vil nå frem, eller at det vil bli misforstått. Det finnes nemlig en rekke forhold som kan hindre kommunikasjonen. Vi kaller slike forstyrrende forhold for støy.

Barn med hørselsvern. Foto.

Mange støykilder

Støy fører til at mottakeren ikke får med seg all den informasjonen som markedsføreren ønsker å formidle. Reklame for andre produkter er helt klart støy. Likevel må strengt tatt må enhver form for kommunikasjon som legger beslag på målgruppens oppmerksomhet, regnes som støy – fordi det betyr mindre plass til vårt eget markedsføringsbudskap.

Bilde av Broadway.

Støy som varemerke? Broadway er New Yorks hovedadresse for underholdning og har mange teatre, varieteer og kinoer.

Også hverdagslige forhold og menneskelige følelser kan fungere som støy og føre til at kundene vi ønsker å nå, ikke er mottakelige for påvirkning. Tenk deg for eksempel at du sitter i klasserommet og skal oppfatte hva læreren din sier, men at tankene dine er helt andre steder: Du tenker på hva du skal gjøre i helgen, du strever kanskje med kjærlighetssorg, eller du er rett og slett kjempetrøtt og får ikke konsentrert deg. Da får ikke læreren noen enkel oppgave med å nå frem til deg!

Like vanskelig er jobben for den som driver med markedskommunikasjon i dag. Reklametrykket er enormt, og kampen om kundens oppmerksomhet er beinhard. Tenk bare på alle de reklamebudskapene du som forbruker bombarderes med hver eneste dag! For å overleve i denne reklamejungelen, må du sile bort mindre interessante budskap hele tiden – du utøver noe som kalles selektiv oppmerksomhet. Dette er en situasjon markedsførere må forholde seg til. Enhver markedsfører ønsker å være den som ikke blir silt bort!

Sist faglig oppdatert 13.10.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Kommunikasjonsprosessen

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter