Hopp til innhold

Fagartikkel

Mottaker

Mottakeren er den eller de personene eller gruppene en organisasjon ønsker å nå gjennom markedsføringen sin, de som utgjør målgruppen. Skal man nå dem, må man også kjenne markedssegmentene.

Illustrasjon av en person som hvisker noe i øret til en annen person.

Når vi snakker om mottaker i markedskommunikasjon, mener vi den eller de personene, gruppene, bedriftene eller enhetene som en organisasjon ønsker å nå med budskapet sitt. Det er viktig at organisasjonen har gjort et grundig segmenteringsarbeid på forhånd, slik at den sikter seg inn mot det riktige segmentet og de riktige målgruppene for produktet sitt.

Hvordan finne de riktige segmentene og målgruppene?

Repeter det du lærte om segmentering ved å gå gjennom lysbildeserien Segmenter og målgrupper (lysbildeserie).

Sist faglig oppdatert 11.06.2018
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Kommunikasjonsprosessen

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter