Hopp til innhold

Fagartikkel

Sender

I markedsføringssammenheng er senderen en organisasjon som ønsker å kommunisere et salgs- eller markedsføringsbudskap.

LK06
To personer passerer reklame for McDonald's. Foto.

Se på dette bildet. Her er det ingen tvil om hvem som er sender! Og hva er budskapet?

Bilde av Negro sukkerkulør, som har endret navn til Sukkerkulør.

Etter en mediedebatt om ordet «neger», forandret Toro på navnet på et innarbeidet produkt, Negro sukkerkulør. Nå heter det bare Sukkerkulør. På denne måten unngikk bedriften å bli assosiert med tvilsomme holdninger og fikk styrket sin troverdighet.

Troverdighet

For at mottakeren skal bli overbevist av et markedsføringsbudskap, må avsender fremstå som troverdig. I retorikken, den klassiske læren om å tale overbevisende, kalles senderens troverdighet for etos og regnes som ett av tre bevismidler eller grep som må til for å overbevise andre. De to andre retoriske bevismidlene er logos, som står for sak og fakta, og patos, som appellerer til følelsene. Troverdighet er helt nødvendig om vi skal få mottakeren til å lytte, og det er ofte viktigere enn god argumentasjon.

Eksperter

Reklame handler om å vise frem fordelene ved et produkt. Dersom en bedrift selv uttaler seg om fortreffeligheten av egne produkter, kan kunden lett avfeie dette som skryt. Derfor bruker bedrifter ofte eksperter, for eksempel fagpersoner som forskere, leger og tannleger, som uttaler seg positivt om produktene deres. Vi kan si at senderen øker sin troverdighet ved å føre sakkyndige «vitner» som går god for produktet. I filmklippet nedenfor kan du se en tannlege som uttaler seg om et produkt.

Bilde av Petter Northug Jr. som drikker Red Bull.

Petter Northug Jr. har en sponsoravtale med Red Bull. Hva er det Red Bull forventer seg av en slik avtale, tror du? Og hva får Petter Northug igjen for å reklamere for Red Bull – utenom en pen sum med penger?

Kjendiser

En annen måte å skaffe seg større troverdighet på, er å få kjendiser til å fronte en markedsføringskampanje. Bedrifter som velger en slik strategi, går ut fra at målgruppen vil lytte til kjendisen fordi vedkommende er et forbilde på andre områder. Ofte er det en viss sammenheng mellom det kjendisen driver med, og varen han eller hun reklamerer for, men det er slett ikke alltid slik. Når for eksempel Nestlé-konsernet hyrer inn en verdenskjent skuespiller som George Clooney til å reklamere for Nespresso-kaffe, regner de med at hans status som verdensstjerne kan ha en positiv smitteeffekt på nesten hvilket produkt som helst.

Fornøyde brukere

Vanlige brukere som kjenner et produkt godt, og som uttaler seg positivt om det, kan også styrke senders troverdighet. Sitater av typen «Jeg har tatt kosttilskudd X i 6 måneder nå og kjenner at jeg har fått mer energi!», eller «Jeg gikk ned fem kilo på fire uker med produkt Y!» brukes derfor i mange reklameannonser, kanskje særlig i de tilfellene der det er vanskelig å dokumentere virkningen av et produkt helt objektivt. Forbrukerne stoler ofte mer på råd fra andre som har prøvd et produkt, enn på tørre, objektive fakta.

Identifiserbarhet

Det må fremgå tydelig for mottakerne hvem som er senderen av et markedsføringsbudskap. Vet vi ikke det, vet vi heller ikke hvor vi skal henvende oss for å få tak i produktet som er markedsført. En usynlig sender kan være en morsom gimmick i enkelte tilfeller, men vanligvis er det viktigst å få målgruppen til å huske hvem senderen faktisk er, ikke minst dersom sender har et trygt forankret merkenavn som kunden har tillit til.

Sender kan gi seg til kjenne på ulike måter, litt avhengig av hva slags produkt han markedsfører. I de aller fleste tilfeller er logoen til bedriften og navnet på produktet synlig.

Morsom skrivefeil?

Også skrivefeil kan svekke senders troverdighet! Eller får du lyst til å handle i en butikk som averterer med: «Vi har pissa i frysern!»? Hva tror du butikken egentlig prøvde å reklamere for? Prøv å gjette før du klikker på lenken og ser på plakaten!

Sist oppdatert 21.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Kommunikasjonsprosessen

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter