Hopp til innhold

Fagartikkel

Mål for kommunikasjonen

Kommunikasjon har alltid en hensikt, og den involverer alltid en sender, et budskap og en mottaker.

Reklameplakat for H&M. Foto.

Kan du beskrive sender, mottaker og budskap i denne reklameplakaten? Hva er senders hensikt med plakaten, tror du?

De viktigste elementene

I mer omfattende kommunikasjonsmodeller prøver vi å beskrive i detalj hva som må til for å «transportere» et budskap fra sender til mottaker, og hva som eventuelt kan hindre forståelsen. Her skal vi se på en forenklet modell som bare inneholder de aller viktigste elementene, og vi forklarer dem med eksempler fra temaet markedskommunikasjon.

Sender

Utgangspunktet for all kommunikasjon er en sender, en kommunikasjonskilde, som har et budskap han ønsker å formidle. Den som skal sende ut et markedsføringsbudskap, må gi seg til kjenne ved navn, logo eller bilder. I motsatt tilfelle kaster man penger ut av vinduet fordi kundene ikke vet hvor de skal henvende seg for å få tak i produktet. Likevel er det noen kreative markedsførere som spekulerer nettopp i dette: De velger å forbli ukjente en stund, helt til spenningen blir så stor at de avsløre seg. Da har de fått mye oppmerksomhet og omtale fordi de har vært anonyme, og denne oppmerksomheten har markedsverdi i seg selv – de har blitt en "snakkis".

Budskap

Senderen har et budskap som skal frem til mottakeren. Budskapet må være på et språk mottakeren forstår, bilder og andre virkemidler må støtte opp om budskapet, og argumentasjonen må treffe slik at budskapet utløser den reaksjonen markedsføreren ønsker seg.

Mottaker

Mottakeren er målgruppen bedriften ønsker å kommunisere med. For at kommunikasjon til en stor gruppe skal være effektiv, må bedriften vite hvem mottakerne er, og hvordan de tenker. Med dette mener vi at bedriften trenger kunnskap om målgruppens demografiske og psykografiske profil: alder, kjønn, utdannelse, inntekt, bosted, interesser og livsstil. Dersom vi ikke tar hensyn til slike variabler, kan mange markedsføringskroner være bortkastet. Da risikerer vi nemlig å lage reklame som ikke treffer mottakerne, og mottakerne reagerer derfor heller ikke slik vi ønsker – de blir ikke interesserte og kjøper heller ikke.

Mål

Målet med kommunikasjonen er at mottakeren skal reagere på ønsket måte. Kommunikasjonsmål for en organisasjon kan være å endre holdninger, som for eksempel til oljeutvinning i nord, den kan ha som mål å gjøre oppmerksom på en problemstilling, som for eksempel dyreforsøk i kosmetikkindustrien, eller den kan ønske å oppnå interesse for og kjøp av en vare eller tjeneste.

Kunde får servering ved svømmebassenget. Foto.

Nå har markedsføreren nådd målet sitt med markedskommunikasjonen: Reisen er solgt, og kunden er på plass!

Sist faglig oppdatert 06.11.2018
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

Kommunikasjonsprosessen

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter