Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Rema 1000 og de fem p-ene

LK06
Logo Rema 1000. Foto.

Gjør rede for hvordan Rema 1000 bruker konkurransemidlene (de fem p-ene). Ta utgangspunkt i kulepunktene under.

Konkurransemidlet PRODUKT

 • Sortiment (bredde eller dybde)
 • Grad av service (ekstratjenester/periferiprodukter)

Konkurransemidlet PRIS

 • Prisstrategi (kostnadsbasert prissetting, markedsbasert prissetting, konkurransebasert prissetting, dynamisk prissetting)
 • Rabatt og bonus
 • Psykologisk prissetting

Konkurransemidlet PLASS (distribusjon)

 • Indirekte/direkte distribusjon
 • Distribusjonsledd (hvilket ledd er Rema 1000?)
 • Hvordan er kjedesamarbeidet i Rema 1000 organisert?

Konkurransemidlet PÅVIRKNING (markedskommunikasjon)

 • Reklame
 • Salgsfremmende tiltak (promotion)
 • PR
 • Direkte markedsføring

Konkurransemidlet PERSONAL

 • Internopplæring
 • Internmarkedsføring og motivasjon
 • Serviceinnstilling

Bruk Rema 1000s nettsider eller andre kilder, og finn svarene på spørsmålene. Du kan også intervjue ansatte i en Rema 1000-butikk. Oppgaven kan løses individuelt, i par eller som gruppearbeid. Analysen kan også gjennomføres for andre matvarekjeder eller bedrifter.

Sist oppdatert 24.05.2018
Skrevet av Caroline Eriksen Krilic

Læringsressurser

Markedsplanen