Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

London-bedriften

LK06
Tower bridge London. Foto.

Tenk dere at dere er turister som skal på shoppingferie til London. Velg en bedrift i London som dere ønsker å besøke eller har vært innom tidligere. Det kan være en butikk, en kafé, et hotell, et museum, en attraksjon eller noe annet som er relevant.

Lag en presentasjon av denne bedriften med vekt på følgende punkter:

1. Hva er bedriftens visjon?

2. Har bedriften noen målsettinger?

3. Hvem eier bedriften?

4. Hvilke kunder (målgruppe) ønsker de å selge til?

5. Hvor mange jobber i bedriften?

6. Hvor er bedriften plassert?

7. Hvordan er markedskommunikasjonen? Se på nettsiden til bedriften, sosiale medier og reklamer.

Oppgaven løses best i par eller i grupper. Presenter bedriften for klassen.

Sist oppdatert 19.11.2017
Skrevet av Caroline Eriksen Krilic

Læringsressurser

Markedsplanen