Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Utarbeid en markedsplan

I denne oppgaven skal du lage og presentere en markedsplan.

LK06
Elever som samarbeider om en oppgave/presentasjon.

a) Tenk deg at du planlegger å etablere den bedriften du laget en forretningside til her. Eller velg en annen bedrift som passer deg, gjerne der du er utplassert. Beskriv de arbeidsbetingelsene du mener er viktige. Sett opp en SOFT-analyse.

b) Ut fra det du nå kjenner, skal du formulere en markedsstrategi. Segmenter markedet, velg målgruppe, og beskriv hvordan du skal benytte konkurransemidlene (de fem p - ene).

c) Du har nå god oversikt over bedriftens situasjon. Lag en markedsplan for etableringen.

d) Forutsett at du skal presentere markedsplanen for en mulig investor. Lag en presentasjon som du kan benytte i møtet med investoren. Forutsett at du har tilgang til en projektor og at du har cirka ti minutter tilgjengelig til selve presentasjonen.

Sist oppdatert 23.02.2018
Skrevet av Mette Holan
Rettighetshavere: Amendor AS og NKI Forlaget

Læringsressurser

Markedsplanen