Hopp til innhold

Oppgave

Noen viktige begrep i markedsføring

I denne oppgaven får du kort en repetisjon av hva du har lært om markedsstrategi.

LK06
Reklame for iPhone 6. Foto.

Forklar hva som menes med disse begrepene. Bruk dine egne ord.

  1. markedsstrategi
  2. segmentering
  3. målgruppe
  4. konkurransemidler
  5. de fem p-ene
Sist oppdatert 23.02.2018
Skrevet av Mette Holan
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Markedsplanen