Hopp til innhold

Oppgave

Togbjørn

Torbjørn Berg, vanligvis kalt Togbjørn, er en veteran og fagarbeider på den lokale gods- og passasjerterminalen. Han møter ulike kunder som stiller ulike krav til service.

LK06
Flytog

Sigrid Allmenning

Sigrid er stolt oldemor til Stine og Sigurd. I dag skal hun følge barna tilbake til foreldrene sine etter et trivelig helgebesøk. Sigrid er sliten etter bussturen ned til stasjonen og føler seg «forvillet» i systemet. Hun har mistet oversikten over hvor og når transportmiddelet hennes skal gå, og hun kommer til Togbjørn for å få hjelp. Togbjørn ser at hun er uvel og urolig.

Hva ville du ha gjort om du var i Togbjørns sted?

Michelle Verne

Michelle er fra Frankrike. Hun på ferie i Norge og skal møte en venn, men er usikker på om vennen kommer med buss eller tog. Hun snakker verken norsk eller engelsk. Togbjørn snakker ikke fransk, men skjønner at damen lurer på noe.

Hva ville du ha gjort om du var i Togbjørns sted?

Gruppeoppgave

Lag et rollespill til hver av de to servicesituasjonene. Legg vekt på å vise forskjellene i kundenes behov og måten fagarbeideren må tilpasse seg hver situasjon på.

Sist oppdatert 22.11.2017
Skrevet av Morten Gunnar Plassen

Læringsressurser

Servicebegrepet