Hopp til innhold

Oppgave

Service - hva har du lært?

LK06
 1. Hva betyr begrepet service?
 2. Hvilke serviceytende yrker kan du utdanne deg til i utdanningsprogram for service og samferdsel?
 3. Gi eksempler på servicer eller tjenester som ytes i disse yrkene.
 4. Hva mener vi med at en service består av mange elementer?
 5. Nevn eksempler på personlige elementer og konkrete elementer som inngår i en service.
 6. Hva mener vi med begrepet produkt når vi snakker om service? Hvorfor er en service et produkt?
 7. Nevn eksempler på en service der servicemedarbeideren produserer hele totalopplevelsen.
 8. Nevn eksempler på en service der servicemedarbeideren produserer deler av totalopplevelsen.
 9. Hva mener vi med at servicemedarbeideren ikke kan kontrollere alle elementene i en totalopplevelse? Nevn eksempler.
 10. Bruk ett av eksemplene som du nevnte i oppgave 9, og forklarhvordan du vil takle de elementene du ikke kan kontrollere.
 11. Hva mener vi med at en service er et immaterielt produkt? Hvilke konsekvenser har dette for måten vi håndterer produktene på? Nevn eksempler.
 12. Hva mener vi med at kunden deltar i produksjonen av en service? Nevn eksempler.
 13. Hva mener vi med at en service er personavhengig?
 14. Hva mener vi med hovedleveranse? Nevn minst ett eksempel på hovedleveranser i de serviceytende fagene i utdanningsprogrammet.
 15. Hva mener vi med tilleggsleveranse?
 16. Hvilke formål kan en tilleggsleveranse ha?
 17. Forklar sammenhengen mellom produksjonsfaktorer og produktelementer i Troyes modell.
 18. Forklar begrepet kvalitet.
 19. Hva mener vi med subjektiv kvalitet?
 20. Hvordan skapes kundenes forventninger til en serviceopplevelse? Forklar kvalitetsformelen.
 21. Hvordan kan servicemedarbeideren bedre servicekvaliteten?
 22. Hva mener vi med at servicemedarbeideren er representanten for bedriften?
 23. Hvorfor er servicemedarbeideren så viktig i serviceproduksjonen?
 24. Hvilke yrkesgruppermå servicemedarbeideren samarbeide med for å produsere gode serviceopplevelser for kunden?
Sist oppdatert 22.11.2017
Skrevet av Steinar Madsen

Læringsressurser

Servicebegrepet