Hopp til innhold

Naturfag (Utgått) (PB)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Nyttig fra naturfag

Her finner du nyttige ressurser som du kan få bruk for i flere av emnene i naturfag, og som ikke hører hjemme i et spesielt fagområde.

Eksamen

I tillegg til at du får standpunktkarakter i naturfag, kan du trekkes ut til en muntlig-praktisk eksamen. Her finner du informasjon om hvordan eksamen foregår, og hvordan du kan forberede deg.

Læringsressurser

Eksamen