Hopp til innhold

Fagstoff

Forslag til årsplan – påbygging, NDLA naturfag

Detaljert forslag til årsplan. Dette er en av mange måter å disponere faginnhold og tid på i naturfag. Hovedområdet Forskerspiren omfatter elevøvelser og forsøk som også kan knyttes til aktuelle læreplanmål under andre hovedområder.

Voksenopplæring
Åpne bilde i et nytt vindu

Årsplanen som redigerbar tekstfil og pdf.

Filer

UkeMd.TemaKompetansemål
34aug.Generelle læreplanmål
Forskerspiren
 • muntlige ferdigheter, skrive, lese og regne i naturfag
 • digitale ferdigheter
 • naturvitenskapenes særpreg, historie og metoder
 • naturvitenskapelig språk og sjangere
35 aug.Forskerspiren
Åpent forsøk
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
36 sep.Bærekraftig utvikling
Ekskursjon (suksesjon
 • undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
37 sep.Bærekraftig utvikling
Økosystemene i endring
 • undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
38 sep.Bærekraftig utvikling
Økosystemene i endring
 • undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
39 sep.Forskerspiren
Naturfaglige problemstillinger
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
40 okt.Forskerspiren
Naturfaglige problemstillinger
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
41 okt.HøstferieTidspunktet for høstferie vil være forskjellig i ulike deler av landet.
42 okt.Energi for framtiden
Redoksreaksjoner
 • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
43 okt.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøkEnergi for framtiden
Redoksreaksjoner
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
44 okt.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøkEnergi for framtiden
Redoksreaksjoner
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
45 nov.Energi for framtiden
Batterier og brenselceller
 • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller
46 nov.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer


Energi for framtiden
Batterier og brenselceller
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller
47 nov.Energi for framtida
Energikilder og energibærere
 • gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden
48 nov.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer


Energi for framtiden
Energikilder og energibærere
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden
49 des.Oppsummering energi
 • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
 • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller
 • gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden
50 des.Stråling og radioaktivitet Elektromagnetisk stråling, nordlys
 • beskrive hvordan nordlys oppstår, og hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet
51 des.Stråling og radioaktivitet
Ozon i atmosfæren
 • forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola
51/1 des./jan.Juleferie
2 jan.Stråling og radioaktivitet
Drivhuseffekt
 • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
3 jan.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
4 jan.Stråling og radioaktivitet
Drivhuseffekt og klima
Konsekvenser av økt oppvarming
 • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak
5 jan.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer


Stråling og radioaktivitet
Radioaktivitet og ioniserende stråling
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger
6 feb.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer


Stråling og radioaktivitet
Radioaktivitet og ioniserende stråling
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger
7 feb.Stråling og radioaktivitet
Teknisk og medisinsk bruk av ioniserende stråling
 • beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk
8 feb.VinterferieTidspunktet for vinterferie vil være forskjellig i ulike deler av landet.
9 feb.Stråling og radioaktivitet
Stråling fra verdensrommet
 • forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet
10 marsForskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
11 marsOppsummering stråling og radioaktivitet
 • forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eler på hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet
 • forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola
 • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
 • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak
 • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger
 • beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk
 • forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet
12 marsBioteknologi
Gener og proteiner
 • forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv og miljø samspiller
13 marsForskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer


Bioteknologi
Gener og proteiner
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv og miljø samspiller
14 mars/apr.Bioteknologi
Krysning og genmodifisering
 • forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi eksempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr
15 apr.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer


Bioteknologi
Medisinsk bruk av bioteknologi
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
16 apr.Påskeferie
17 apr.Bioteknologi
Bioteknologi –
etikk og fag
 • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse
18 apr./maiBioteknologi
Bioteknologi –
etikk og fag
 • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse
19 maiOppsummering
bioteknologi
 • forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv og miljø samspiller
 • forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi eksempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr
 • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
 • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse
20 maiOppsummeringoppsummering av sentrale sammenhenger i faget
21/25 mai/juniRepetisjonTimeplanen i denne perioden blir ofte endret av prøver, tentamener, arrangementer og fridager. Mai/juni er godt egnet til elevforedrag, ekstraforsøk, prosjekt, faglig debatt, feltarbeid, repetisjon og trening til muntlig eksamen (den valgte eksamensmodellen).
CC BY-SASkrevet av Tor Magnus Hansen.
Sist faglig oppdatert 07.01.2019

Læringsressurser

Årsplaner

Fagstoff