Hopp til innhold

Veiledning

Forslag til årsplan – påbygging, NDLA naturfag

Detaljert forslag til årsplan. Dette er en av mange måter å disponere faginnhold og tid på i naturfag. Hovedområdet Forskerspiren omfatter elevøvelser og forsøk som også kan knyttes til aktuelle læreplanmål under andre hovedområder.

Voksenopplæring

Årsplanen som redigerbar tekstfil og pdf.

Filer

UkeMd.TemaKompetansemål
34aug.Generelle læreplanmål
Forskerspiren
 • muntlige ferdigheter, skrive, lese og regne i naturfag
 • digitale ferdigheter
 • naturvitenskapenes særpreg, historie og metoder
 • naturvitenskapelig språk og sjangere
35 aug.Forskerspiren
Åpent forsøk
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
36 sep.Bærekraftig utvikling
Ekskursjon (suksesjon
 • undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
37 sep.Bærekraftig utvikling
Økosystemene i endring
 • undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
38 sep.Bærekraftig utvikling
Økosystemene i endring
 • undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
39 sep.Forskerspiren
Naturfaglige problemstillinger
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
40 okt.Forskerspiren
Naturfaglige problemstillinger
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
41 okt.HøstferieTidspunktet for høstferie vil være forskjellig i ulike deler av landet.
42 okt.Energi for framtiden
Redoksreaksjoner
 • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
43 okt.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøkEnergi for framtiden
Redoksreaksjoner
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
44 okt.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøkEnergi for framtiden
Redoksreaksjoner
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
45 nov.Energi for framtiden
Batterier og brenselceller
 • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller
46 nov.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer


Energi for framtiden
Batterier og brenselceller
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller
47 nov.Energi for framtida
Energikilder og energibærere
 • gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden
48 nov.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer


Energi for framtiden
Energikilder og energibærere
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden
49 des.Oppsummering energi
 • forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene
 • beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller
 • gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden
50 des.Stråling og radioaktivitet Elektromagnetisk stråling, nordlys
 • beskrive hvordan nordlys oppstår, og hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet
51 des.Stråling og radioaktivitet
Ozon i atmosfæren
 • forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola
51/1 des./jan.Juleferie
2 jan.Stråling og radioaktivitet
Drivhuseffekt
 • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
3 jan.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
4 jan.Stråling og radioaktivitet
Drivhuseffekt og klima
Konsekvenser av økt oppvarming
 • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak
5 jan.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer


Stråling og radioaktivitet
Radioaktivitet og ioniserende stråling
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger
6 feb.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer


Stråling og radioaktivitet
Radioaktivitet og ioniserende stråling
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger
7 feb.Stråling og radioaktivitet
Teknisk og medisinsk bruk av ioniserende stråling
 • beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk
8 feb.VinterferieTidspunktet for vinterferie vil være forskjellig i ulike deler av landet.
9 feb.Stråling og radioaktivitet
Stråling fra verdensrommet
 • forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet
10 marsForskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
11 marsOppsummering stråling og radioaktivitet
 • forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eler på hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet
 • forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola
 • forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren
 • gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak
 • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger
 • beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk
 • forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet
12 marsBioteknologi
Gener og proteiner
 • forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv og miljø samspiller
13 marsForskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer


Bioteknologi
Gener og proteiner
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv og miljø samspiller
14 mars/apr.Bioteknologi
Krysning og genmodifisering
 • forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi eksempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr
15 apr.Forskerspiren
Undersøkelser/forsøk, datasimuleringer


Bioteknologi
Medisinsk bruk av bioteknologi
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
16 apr.Påskeferie
17 apr.Bioteknologi
Bioteknologi –
etikk og fag
 • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse
18 apr./maiBioteknologi
Bioteknologi –
etikk og fag
 • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse
19 maiOppsummering
bioteknologi
 • forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv og miljø samspiller
 • forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi eksempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering av egenskaper hos planter og dyr
 • gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi og diskutere muligheter og utfordringer ved slik bruk
 • sammenligne argumenter om bruk av bioteknologi og drøfte ulike faglige og etiske problemstillinger knyttet til disse
20 maiOppsummeringoppsummering av sentrale sammenhenger i faget
21/25 mai/juniRepetisjonTimeplanen i denne perioden blir ofte endret av prøver, tentamener, arrangementer og fridager. Mai/juni er godt egnet til elevforedrag, ekstraforsøk, prosjekt, faglig debatt, feltarbeid, repetisjon og trening til muntlig eksamen (den valgte eksamensmodellen).
Sist faglig oppdatert 07.01.2019
Skrevet av Tor Magnus Hansen

Læringsressurser

Årsplaner

Fagstoff