Hopp til innhold

Oppgave

Hør deg selv – hydrogen som energibærer

LK06
Sammenstilling av hydrogen, sol- og vindenergi. Foto.
  1. Hvor finner vi fritt hydrogen?
  2. Nevn noen fordeler og ulemper ved bruk av hydrogengass som energibærer.
  3. Hvordan blir hydrogen framstilt?
  4. Hvilken sammenheng er det mellom en energikjede og en energioverføring?
  5. Hva er forskjellen mellom en energikilde og en energibærer?
  6. Hvorfor er hydrogen en energibærer? Nevn noen andre energibærere.
  7. Hvordan bør hydrogen lagres for at det kan brukes som drivstoff til biler?
  8. Hva er totalereaksjonen for det som skjer i en brenselscelle som blir drevet med H2 og O2?

Løsningsforslag - Hydrogen som energibærer

Sist oppdatert 20.12.2018
Skrevet av Nils H. Fløttre
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Hydrogen – energi for framtida?