Hopp til innhold

Naturfag (PB) (LK06)

Energi for framtiden

I Norge er vi storforbrukere av energi. Heldigvis kan vi dekke det meste av forbruket vårt ved hjelp av vannkraftverk. Samtidig selger vi olje og gass til andre land. Hvordan skal vi dekke energibehovet i verden uten å ødelegge mulighetene til de som kommer etter oss?

Hydrogen – energi for framtida?

Hydrogen kan brukes som drivstoff i brenselceller og gi strøm til biler, tungtransport, busser og tog.

Læringsressurser

Hydrogen – energi for framtida?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

  • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

    Hør deg selv – hydrogen som energibærer

  • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

    Øvingsoppgaver – hydrogen som energibærer