Hopp til innhold

Oppgave

Løsningsforslag – redoksreaksjoner

LK06

  1. En forbrenningsreaksjon er en redoksreaksjon mellom oksygen og et brennbart stoff.

  2. Om forbrenningen er fullstendig, kan det dannes karbondioksid (CO2) og dihydrogenoksid (H2O), bedre kjent som vann.

  3. I filler med oljeprodukter kan det foregå en sakte forbrenningsreaksjon. Om overskuddsvarmen fra denne reaksjonen ikke unnslipper raskt nok, kan man få en økning i temperatur som resulterer i en økt forbrenningshastighet og ytterligere temperaturøkning helt til fillen tar fyr.

  4. Oksidasjon: Et atom eller ion blir oksidert når det gir fra seg elektroner. Det vil si når ladningen øker. Reduksjon: Et atom eller ion blir redusert når det tar imot elektroner. Det vil si når ladningen reduseres. I en redoksreaksjon går elektroner fra et stoff til et annet. Altså foregår både oksidasjon og reduksjon i en redoksreaksjon.

  5. I en væske er elektrisk strøm en forflytning av ioner gjennom væsken.

  6. Elektrolytt: Væske med frie ioner. Elektrode: Redoksreaksjonene i elektrolytten skjer ved elektrolytten. Elektrolyse: Reaksjonen som finner sted når vi sender elektrisk strøm gjennom en elektrolytt.

  7. Vi kan sette en sølvtråd i kobbersulfatløsning og observere en eventuell reaksjon. Vi kan deretter sette en kobbertråd i sølvnitratløsning og observere en eventuell reaksjon.

  8. For å lage et galvanisk element trenger vi to metaller og en elektrolytt.

  9. Jo større avstanden er mellom metallene i elektrodene i spenningsrekken, jo større blir spenningen fra det galvaniske elementet.

Sist oppdatert 23.11.2010
Skrevet av Åge Guddingsmo

Læringsressurser

Redoksreaksjoner gir energi