Hopp til innhold

Oppgave

Øvingsoppgaver – Redoksreaksjoner

Disse oppgavene om redoksreaksjoner krever at du søker etter opplysninger og bearbeider stoffet.

LK06
To personer spiser mat ved bål. Foto.
 1. Hva er forskjellen på fullstendig og ufullstendig forbrenning av et organisk stoff?
 2. Vi puster ut de samme stoffene, CO2 og H2O, som vi får når et stearinlys brenner. Hva kan det komme av?
 3. Hvilket stoff er oksidert, og hvilket er redusert i reaksjonene?
  1. Zn + 2 H+ → Zn2+ + H2
  2. Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+
  3. Zn + S → ZnS
  4. C + O2 → CO2
  5. 2 Na + Cl2 → 2 NaCl
  6. CuO + H2 ? Cu + H2O
 4. Elektrolyse

  1. Hva slags væsker leder elektrisk strøm?
  2. Hva er det som gjør at koksalt (natriumklorid) i vann leder elektrisk strøm, mens det ikke leder strøm når det er tørt?
  3. Hva har oksidasjon og reduksjon med elektrolyse å gjøre?
 5. Elektrolyse av kobberklorid

  1. Skriv opp ionene som finnes i en løsning av CuCl2 i vann.
  2. Vi setter to elektroder ned i løsningen og kobler dem til en strømkrets. Hvilken vei går ionene i løsningen?
  3. Hvilke ioner blir oksidert, og hvilke blir redusert under elektrolysen?
 6. Spenningsrekka

  1. Hvilke egenskaper ved metallene kommer til uttrykk i metallenes spenningsrekke?
  2. Hva kan vi bruke spenningsrekken til?
  3. Hvordan går det med en sølvskje i en løsning av kobbersulfat?
  4. Skriv reaksjonsligning for det som skjer når vi legger en magnesiumstrimmel i en løsning av jernsulfat.
  5. Forklar hvorfor sink blir den negative elektroden i et galvanisk element med sink og kobber som elektroder.
Sist oppdatert 07.01.2019
Skrevet av Nils H. Fløttre
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Redoksreaksjoner gir energi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?