Hopp til innhold

Fagartikkel

Elektrolyse – elektrisitet gir stoffer

I elektrolyse bruker vi elektrisitet for å lage stoffer.

LK06
Forsøksoppsett elektrolyse. Foto.

Elektrisk strøm i væsker

Elektrolyse kobberklorid. Illustrasjon.

Forsøker vi å få rent vann til å lede strøm, vil vi trenge et svært fintfølende amperemeter for å få utslag. Tørt vil heller ikke lede strøm. En blanding av salt og vann vil imidlertid lede strøm svært godt. I metaller er det elektroner som beveger seg og fører med seg ladningene. I væsker er det ikke frie elektroner, der må transporten av elektrisk ladning foregå som en ionestrøm.

Når fast salt ikke leder strøm, er det fordi positive og negative ioner holder hverandre fast i et krystallgitter.

Elektrolyse

Elektrolyse er det som foregår når vi sender elektrisk strøm gjennom en . De kjemiske reaksjonene i elektrolytten foregår alltid ved elektrodene. Noen ganger kan vi se at det blir dannet gassbobler der, andre ganger kan det bli utfelt et metall. Under elektrolysen vandrer de positive og negative i elektrolytten hver sin vei. Når de positive ionene kommer fram til den negative elektroden, mottar de elektroner fra elektroden. Når de negative ionene kommer fram til den positive elektroden, gir de fra seg elektroner til elektroden.
I resten av strømkretsen, gjennom elektrodene og ledningene, er det elektroner som strømmer.

Demoforsøk – vil saltvann lede strøm?

Demoforsøk – vil tørt salt lede strøm?

Motsatte ladninger tiltrekker hverandre

Fordi motsatte ladninger tiltrekker hverandre, blir positive ioner trukket til den negative elektroden. De negative ionene blir trukket til den positive elektroden. Begge typer ioner beveger seg gjennom væsken, og det er nettopp det som er elektrisk strøm i saltvann. Og strømmen kan gå så lenge det finnes ioner i løsningen. En væske som leder elektrisk strøm på denne måten, kaller vi en elektrolytt.

Sist oppdatert 23.01.2019
Skrevet av Nils H. Fløttre
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Redoksreaksjoner gir energi