Hopp til innhold

Forsøk

Demoforsøk – oksidasjon og reduksjon

Disse forsøkene viser hvordan kobber oksiderer i luft , og hvordan det oksiderte kobber kan reduseres tilbake til kobber.

LK06
Sprialformet kobbertråd på hvit bakgrunn. Foto.

Kobberspiral holdes med tang over gassflamme. Illustrasjon.

Kobberet oksideres til kobberoksid

Vi kan lage en spiral av en blankpusset kobbertråd og holde den i en flamme fra en butanbrenner. Da får den et blåsvart belegg av kobberoksid (CuO).

Dette skyldes at temperaturen blir høy nok til at kobberet reagerer med oksygenet i luften. Kobberet blir oksidert, og vi kan skrive reaksjonsligningen for oksidasjonen slik:

2 Cu + O2 → 2 CuO

Kobberspiral holdes med tang i et reagensrør med etanol. Illustrasjon.
Kobberoksidet reduseres til kobber

Vi kan vise reduksjon ved å fjerne oksygen fra CuO. Da blir kobberoksidet redusert til kobber.

Vi trenger et stoff som kan ta imot oksygenet i CuO, og vi velger etanol.

Vi tar litt etanol i et reagensglass, bare 4–5 cm opp i glasset, og rister det slik at det blir fylt med etanoldamp.
Så tar vi den blåsvarte kobbertråden med CuO og varmer den på nytt i flammen. Mens den fremdeles er glovarm, stikker vi den ned i reagensglasset med etanoldampen, men uten å komme nær væsken.

Da forsvinner det blåsvarte belegget, og tråden får igjen kobberfargen.
Det viser at vi har fjernet oksygenet fra kobberoksidet og har fått metallisk kobber tilbake.

Vi kan skrive reaksjonsligningen for reduksjonen slik:

2 CuO → 2 Cu + O2

Det oksygenet som blir frigjort, har reagert med etanol.
Oksidasjon og reduksjon er altså motsatte prosesser. Når oksygen blir bundet til et stoff, foregår det en . Blir oksygen fjernet, har vi en .

Sist oppdatert 31.10.2018
Skrevet av Nils H. Fløttre
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Redoksreaksjoner gir energi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?